Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Bükk Kapuja Lakásotthon Miskolc

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Tini Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 1. 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Tini Lakásotthon
 2. 2. A telephely címe: 3535 Miskolc, Fülepp József utca 11.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Csorba Csaba Lajosné
 2. Telefonszám: 20/914-7512; 46/332-324
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Gézengúz Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 1. 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Gézengúz Lakásotthon
 2. 2. A telephely címe: 3535 Miskolc, Fülepp József utca 11.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Csorba Csaba Lajosné
 2. Telefonszám: 20/914-7512; 46/332-324
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Szivárvány Különleges Lakásotthon

Közérdekű adatok:

 1. 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Szivárvány Különleges Lakásotthon
 2. 2. A telephely címe: 3535 Miskolc, Fülepp József utca 11.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Csorba Csaba Lajosné
 2. Telefonszám: 20/914-7512; 46/332-324
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Indít-6-Lak Utógondozói Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 1. 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Indít-6-Lak Utógondozói Lakásotthon
 2. 2. A telephely címe: 3535 Miskolc, Fülepp József utca 11.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Csorba Csaba Lajosné
 2. Telefonszám: 20/914-7512; 46/332-324
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jogszabály által előírt feladatok:

 

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára – az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadásának elősegítését, illetve a családjába történő visszailleszkedéshez szükséges utógondozást, utógondozói ellátást.

 

A bekerülés jogszabályi feltételei:

 

A beutaló szerv a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával, ideiglenes hatállyal elhelyezi, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni. Ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. Ha gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A telephely szervezeti struktúrája:

 

 • Szakmai egységhez rendelten: 1 fő szakmai vezető, 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő pszichológiai tanácsadó
 • Lakásotthonok szakmai létszáma: 1 fő nevelő, 1 fő gyermekvédelmi asszisztens, 3 fő gyermekfelügyelő
 • Férőhely:                Tini Lakásotthon:                                           12 fő

                                       Gézengúz Lakásotthon:                               12 fő

                                       Szivárvány Különleges Lakásotthon :         8 fő

                                       Indít-6-Lak Utógondozó Lakásotthon:       6 fő

 

Jogszabály által előírt szolgáltatások:

 

A lakásotthonok szakmai munkájának alapelveit, szabályait, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szakmai munka tartalmát a szakmai egység szakmai programja tartalmazza.

A lakásotthonok alaptevékenységként biztosítják a befogadott gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Biztosítják továbbá a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az otthont nyújtó ellátáson belül átlagos ellátási szükségletű, valamint integráltan elhelyezett különleges ellátási szükségletű gyermekek állapotához, szükségleteihez és életkorához igazodó ellátást. A lakásotthonok a szakmai programban foglaltak szerint tervezik, szervezik és végzik gondozói-nevelői tevékenységüket. Személyiségfejlesztő tevékenységet végeznek az egyéni gondozási-nevelési tervek alapján, különös tekintettel a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító ellátására, családjaikba történő visszahelyezésének előkészítésére, önálló életkezdésük, pályaválasztásuk, munkavállalásuk felkészítésére. Az ellátásban részesülő gyermekek számára biztosítják a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés feltételeit, szakértői bizottság javaslata alapján a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, valamint a szükséges terápiás ellátást. A lakásotthoni csoportok tevékenységeiket a házirendben meghatározottak szerint végzik. Tervezik, szervezik, előkészítik és lebonyolítják a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és csoportos tevékenységeket, kirándulásokat, táborozásokat, nyaralásokat, rendszeres és időszakos rendezvényeket, a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokat. Elősegítik a lakásotthonokban élő gyermekek helyi közösségi integrációját, ennek érdekében együttműködnek a település intézményeivel, vezető testületeivel, továbbá elősegítik és támogatják a gyermekönkormányzat működését.

 

A telephely bemutatása:

A Bükk Kapuja Lakásotthon Miskolc szakmai egysége kedvező földrajzi és természeti környezetben található, B-A-Z vármegye székhelyén, Miskolcon. A városközponttól néhány km-re, közvetlen helyi tömegközlekedéssel (autóbusz, villamos) is könnyen megközelíthető, a Bükk - hegység lábánál, a Diósgyőri Vár szomszédságában, zöldövezetben helyezkedik el. Óvodák, iskolák, sportolási, kulturálódási, szabadidős lehetőségek, egészségügyi szolgáltatók a közelben rendelkezésre állnak. Maga az épület még az 1900 – as évek elején épült és mindig gyermekvédelemmel kapcsolatos funkciót látott el. Több belső és külső átalakításon és felújításon ment keresztül, mire a jelenlegi jogszabályi feltételeknek megfelelően 2002. év elejére a lakásotthoni formában működő gyermekotthon kialakításra került.

Fő feladatunk az itt élő gyermekek, fiatalok teljes körű ellátása, gondozása, nevelése, egyéni képességeik fejlesztése, egészséges családmodell nyújtása. A vérszerinti családba való visszailleszkedés, a munkavállalásra történő felkészítés. Utógondozói ellátást biztosítunk gyámhivatali határozat alapján 18 – 25 (30) éves fiatal felnőttek részére.

A gyermekek egyéni képességeinek intenzív fejlesztése. Pozitív családmodell nyújtása, családpótló szerep átvállalása. A praktikus ismeretek valamint a házi és házkörüli munkák elsajátíttatása, gyakoroltatása. Pénzgazdálkodási ismeretek megtanítása. Felkészítés az önálló életre. Célunk: a lakásotthonból kikerült fiatal érett személyiség legyen. Felelősség és kötelességtudat, önállóság kialakítása. Képes legyen az önálló életvezetésre. Biztonságosan mozogjon környezetében, könnyen megtalálja helyét a társadalomban.

 

 

 

Bükk Kapuja Lakásotthon Miskolc:

 

 

Tini Lakásotthon:

 

 

Gézengúz Lakásotthon:

 

 

Szivárvány Különleges Lakásotthon:

 

 

Indít-6-Lak Utógondozó Lakásotthon:

 

 

A telephely sajátosságai:

A lakásotthonok a Diósgyőri Városközpont családi házas övezetében találhatóak. Egy épületegységben zajlik a szakmai munka, három lakásotthonban és egy utógondozói lakásotthonban látjuk el a gondozási, nevelési feladatokat. Az épületek nagy udvarral, futballpályával, füves kerttel rendelkeznek, mely biztosítja a szabadidős programok helyszínét.

A lakásotthon épületeiben összesen 38 gyermek számára biztosítunk otthont nyújtó ellátást. Az épületegységben két normál csoport 12-12 fővel működik, melyekben 5-5 lakószoba található. Nagy nappali, konyha – étkezővel, a fiúknak és a lányoknak nagyméretű fürdőszoba - mosdóval, illemhellyel biztosítottak. A 8 fős csoportban mely különleges szükségletű gyermekeket lát el, három szoba, konyha – étkező, nappali, mozgáskorlátozott fürdőszoba és külön álló fürdőszoba illemhellyel biztosított. A 6 fős csoportban mely utógondozói ellátást biztosít, két szoba, konyha – étkező, nappali, külön nemenkénti fürdőszoba, illemhely áll rendelkezésre.

Célunk, hogy a lakásotthonból kikerülő fiatal érett személyiséggé váljon. Felelősség- és kötelességtudat, önállóság jellemezze. Biztonságosan mozogjon környezetében, könnyen találja meg a helyét a társadalomban, képes legyen az önálló életvezetésre. Olyan közösség létrehozása, melyben a mindennapi élet a legnagyobb mértékben hasonlít vagy emlékeztet egy átlagos családra. Biztosítani kell a derűs, pozitív ingerekben gazdag légkört, ki kell alakítani a szabályos, de nem merev, sokoldalú tevékenységet biztosító életritmust. Fontos feladat a bizalomra épülő felnőtt – gyermek kapcsolat kialakítása. A gyermek harmonikus, szeretetteljes légkörben éljen, ahol pozitív ingerek érik. Lehetőséget kell biztosítani, hogy érdeklődési körüknek megfelelő szakkörökre, külön órákra járhassanak.

Fontos a gyermekek testi, lelki szükségleteinek harmonikus összehangolása, a heti és a napi életritmus kialakítása. Sokat beszélgetünk az egészséget károsító szerek (dohányzás, alkohol, drogok) használatáról, elutasításáról.

Fontosnak tartjuk az ünnepekre való készülődést (műsor, dekoráció) és az ünnepek családias jellegű megünneplését. A lakásotthon dolgozói ilyenkor nagyon sokat fáradoznak azon, hogy az ünnepek olyan hangulatban teljenek el, hogy a gyerekek számára a meghittséget, a szeretetet, az odafigyelést és a bizalmat sugározzák. Közösen ünnepeljük gyermekeink születés- és névnapját is. Ilyenkor közösen köszöntjük fel az ünnepeltet. Az ünnepelt kiválaszthatja a tortát, és az ajándékot.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.