Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Lakásotthonok Alsózsolca

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Százszorszép Lakásotthon Alsózsolca

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Százszorszép Lakásotthon Alsózsolca
 2. A telephely címe: 3571 Alsózsolca, Alkotmány utca 18.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Fecske Lászlóné
 2. Telefonszám: 06-46/421-656
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Tulipán Lakásotthon Alsózsolca

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Tulipán Lakásotthon Alsózsolca
 2. A telephely címe:

3571 Alsózsolca, Kossuth utca 130.

 1. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Fecske Lászlóné
 2. Telefonszám: 06-46/406-661
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Holdvilág Lakásotthon Sajólád

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Holdvilág Lakásotthon Sajólád
 2. A telephely címe: 3572 Sajólád, Fráter György utca 39.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Fecske Lászlóné
 2. Telefonszám: 06-46/493-275
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Jogszabály által előírt feladatok:

 

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára – az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadásának elősegítését, illetve a családjába történő visszailleszkedéshez szükséges utógondozást, utógondozói ellátást.

 

A bekerülés jogszabályi feltételei:

 

A beutaló szerv a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával, ideiglenes hatállyal elhelyezi, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni. Ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. Ha gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A telephely szervezeti struktúrája:

 

 • Szakmai egységhez rendelten: 1 fő szakmai vezető, 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 1 fő fejlesztő pedagógus
 • Lakásotthonok szakmai létszáma: 1 fő nevelő, 1 fő gyermekvédelmi asszisztens, 3 fő gyermekfelügyelő
 • Férőhely: Százszorszép Lakásotthon Alsózsolca:         12 fő

            Tulipán Lakásotthon Alsózsolca:                  11 fő

            Holdvilág Lakásotthon Sajólád:                    12 fő

 

Jogszabály által előírt szolgáltatások:

 

A lakásotthonok szakmai munkájának alapelveit, szabályait, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szakmai munka tartalmát a szakmai egység szakmai programja tartalmazza.

A lakásotthonok alaptevékenységként biztosítják a befogadott gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Biztosítják továbbá a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az otthont nyújtó ellátáson belül átlagos ellátási szükségletű, valamint integráltan elhelyezett különleges ellátási szükségletű gyermekek állapotához, szükségleteihez és életkorához igazodó ellátást. A lakásotthonok a szakmai programban foglaltak szerint tervezik, szervezik és végzik gondozói-nevelői tevékenységüket. Személyiségfejlesztő tevékenységet végeznek az egyéni gondozási-nevelési tervek alapján, különös tekintettel a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító ellátására, családjaikba történő visszahelyezésének előkészítésére, önálló életkezdésük, pályaválasztásuk, munkavállalásuk felkészítésére. Az ellátásban részesülő gyermekek számára biztosítják a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés feltételeit, szakértői bizottság javaslata alapján a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, valamint a szükséges terápiás ellátást. A lakásotthoni csoportok tevékenységeiket a házirendben meghatározottak szerint végzik. Tervezik, szervezik, előkészítik és lebonyolítják a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és csoportos tevékenységeket, kirándulásokat, táborozásokat, nyaralásokat, rendszeres és időszakos rendezvényeket, a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokat. Elősegítik a lakásotthonokban élő gyermekek helyi közösségi integrációját, ennek érdekében együttműködnek a település intézményeivel, vezető testületeivel, továbbá elősegítik és támogatják a gyermekönkormányzat működését.

 

A telephely bemutatása:

 

Lakásotthonaink a vármegyeszékhely, Miskolc város vonzáskörzetében találhatóak. Jó infrastruktúrával, telefon, internet, kábel TV szolgáltatással rendelkeznek. Az elhelyezett gyermekek szükségleteinek megfelelő, oktatási intézmények biztosítják a tankötelezettség teljesítését. A továbbtanulók könnyen és rövid időn belül eljuthatnak a környező városokba (Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika) a rendelkezésre álló tömegközlekedési eszközök igénybevételével.

 

Célok: Alapvető célunk a közösségi nevelés, a szocializáció, az önálló életre való felkészítés a társadalmi beilleszkedés elősegítése az személyiség fejlesztésének előtérbe helyezésével. Lakásotthonaink életében különösen fontos a szakmai igényesség, és a felelősségvállalás. E két elv érvényesülése kiemelten fontos mind az elhelyezett gondozottak fejlődése, mind a szakmai munka hatékonysága szempontjából. Feladatunk a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kibontakoztatása, nyitott, kiegyensúlyozott és motiválható énkép elérése.

 

Kiemelten fontos a családias légkör, pozitív emberi kapcsolatok, érzelmi védettség megteremtése, reális életcélok meghatározása és az önálló életre való felkészítés. Megértéssel, szeretettel valamint következetességgel kell segítenünk a gyermekeket eredményes személyiségfejlődésükhöz.

Százszorszép Lakásotthon Alsózsolca:

 

 

Tulipán Lakásotthon Alsózsolca:

 

 

Holdvilág Lakásotthon Sajólád:

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.