Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Mákvirág Gyermekotthon Alsózsolca

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye    Mákvirág Gyermekotthon Alsózsolca
 2. A telephely címe: 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 149.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Osikáné Molnár Angéla
 2. Telefonszám: 06-46/421-643
 1. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jogszabály által előírt feladatok:

 

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára – az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadásának elősegítését, illetve a családjába történő visszailleszkedéshez szükséges utógondozást, utógondozói ellátást.

A bekerülés jogszabályi feltételei:

A beutaló szerv a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával, ideiglenes hatállyal elhelyezi, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családba fogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni. Ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. Ha gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

A telephely szervezeti struktúrája:

A gyermekotthon személyi feltételei a 15/1998. (IV.30) NM rendeletnek megfelelő létszámmal biztosított a csoportokban:

 • 1 fő nevelő
 • 1 fő gyermekvédelmi asszisztens
 • 3 fő gyermekfelügyelőEgyéb szakmai segítők:

 • 1 fő szakmai vezető
 • 1 fő gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
 • 1 fő fejlesztő pedagógus
 • 1 fő pszichológus

 

A Mákvirág Gyermekotthon Alsózsolca 48 férőhellyel rendelkezik (ebből integráltan 2 speciális csoport 8-8 fővel). A gyermekotthonban jelenleg 5-ből 4 gyermekotthoni csoport működik, 40 férőhellyel:

 • Gézengúzok csoport 12 fő
 • Csillag csoport 10 fő
 • Örökzöld csoport 10 fő
 • Jómadarak-speciális csoport   8 fő
 • Fészek-speciális csoport   8 fő

 

Jogszabály által előírt szolgáltatások:

A gyermekotthon szakmai munkájának alapelveit, szabályait, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szakmai munka tartalmát a szakmai egység szakmai programja tartalmazza.

A gyermekotthon alaptevékenységként biztosítja a befogadott gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Biztosítja továbbá a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az otthont nyújtó ellátáson belül integráltan különleges, illetve speciális ellátást, a gyermek állapotához, szükségleteihez és életkorához igazodóan. A gyermekotthon a szakmai programjában foglaltak szerint tervezi, szervezi és végzi gondozói-nevelői munkáját. Személyiségfejlesztő tevékenységet végez az egyéni gondozási-nevelési terv alapján, különös tekintettel a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító ellátásra, családjába történő visszahelyezésének előkészítésére, önálló életkezdésre, pályaválasztásra, munkavállalásra történő felkészítésére. Az ellátásban részesülő gyermekek számára biztosítja a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés feltételeit, szakértői bizottság javaslata alapján a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, valamint a szükséges terápiás ellátást. A gyermekotthoni csoportok tevékenységeiket a házirendben meghatározottak szerint végzik. Tervezik, szervezik, előkészítik és lebonyolítják a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és csoportos tevékenységeket, kirándulásokat, táborozásokat, nyaralásokat, rendszeres és időszakos rendezvényeket, a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokat. Elősegítik a gyermekotthonban élő gyermekek helyi közösségi integrációját, ennek érdekében együttműködnek a település intézményeivel, vezető testületeivel, továbbá elősegítik és támogatják a gyermekönkormányzat működését.

A telephely bemutatása:

A gyermekotthonnak helyet adó Alsózsolca település a vármegyeszékhelytől, Miskolctól 10 km távolságban fekvő, jó infrastruktúrával rendelkező kisváros. Két óvodája és két általános, valamint egy sajátos nevelési igényre épülő iskolája fogadja a gondozásban élő gyermekeket. Továbbtanuló és munkahellyel rendelkező fiataljaink könnyen és rövid idő alatt eljutnak a környező városokba.

A gyermekek lakókörnyezetében biztosítjuk az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tárgyi feltételeket: bútorokkal, berendezési tárgyakkal, használati eszközökkel. Egy hálószobában maximum 4 gyermeket helyezünk el. A gondozott gyermekek személyes használati tárgyaikat, ruháikat saját szobáikban tartják. A gyermekotthonunk rendelkezik közös, sportolásra alkalmas udvarral, focipályával. Terápiás célú foglalkozásokhoz pszichológusi és fejlesztőpedagógusi szoba áll rendelkezésre.

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.