Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Harmónia Különleges Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Harmónia Különleges Lakásotthon
 2. A telephely címe: 3767 Tornanádaska, Kossuth utca 48.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Tucsa - Demény Szilvia szakmai vezető
 2. Telefonszám: 48/452-043; 20/439-9689
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Napsugár Különleges Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Napsugár Különleges Lakásotthon
 2. A telephely címe: 3767 Tornanádaska, Petőfi utca 13.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Tucsa - Demény Szilvia szakmai vezető
 2. Telefonszám: 48/452-092; 20/439-9689
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Hollandház Különleges Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Hollandház Különleges Lakásotthon
 2. A telephely címe: 3767 Tornanádaska, József A. utca 10.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Tucsa - Demény Szilvia szakmai vezető
 2. Telefonszám: 48/452-088, 20/439-9689
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Reményház Különleges Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Reményház Különleges Lakásotthon
 2. A telephely címe: 3767 Tornanádaska, Kossuth utca 16.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szervezeti egység vezetőjének neve: Tucsa - Demény Szilvia szakmai vezető
 2. Telefonszám: 48/452-081, 20/439-9689
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Jogszabály által előírt feladatok:

 

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára – az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadásának elősegítését, illetve a családjába történő visszailleszkedéshez szükséges utógondozást, utógondozói ellátást.

 

 

A bekerülés jogszabályi feltételei:

A beutaló szerv a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával, ideiglenes hatállyal elhelyezi, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni. Ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. Ha gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

 

 

 

A telephely szervezeti struktúrája:

 

 • Szakmai egységhez rendelten: 1 fő szakmai vezető, 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő pszichológus, 1 fő gépkocsivezető/ karbantartó

 

 • Lakásotthonok szakmai létszáma: 1 fő nevelő, 1 fő gyermekvédelmi asszisztens, 3 fő gyermekfelügyelő

Férőhely:      Harmónia Különleges Lakásotthon:                            8 férőhely

                       Napsugár Különleges Lakásotthon:                            8 férőhely

                       Hollandház Különleges Lakásotthon:                       10 férőhely

                       Reményház Különleges Lakásotthon:                      10 férőhely

 

 

Jogszabály által előírt szolgáltatások:

 

A lakásotthonok szakmai munkájának alapelveit, szabályait, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szakmai munka tartalmát a szakmai egység szakmai programja tartalmazza.

A lakásotthonok alaptevékenységként biztosítják a befogadott gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Biztosítják továbbá a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az otthont nyújtó ellátáson belül átlagos ellátási szükségletű, valamint integráltan elhelyezett különleges ellátási szükségletű gyermekek állapotához, szükségleteihez és életkorához igazodó ellátást. A lakásotthonok a szakmai programban foglaltak szerint tervezik, szervezik és végzik gondozói-nevelői tevékenységüket. Személyiségfejlesztő tevékenységet végeznek az egyéni gondozási-nevelési tervek alapján, különös tekintettel a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító ellátására, családjaikba történő visszahelyezésének előkészítésére, önálló életkezdésük, pályaválasztásuk, munkavállalásuk felkészítésére. Az ellátásban részesülő gyermekek számára biztosítják a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés feltételeit, szakértői bizottság javaslata alapján a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, valamint a szükséges terápiás ellátást. A lakásotthoni csoportok tevékenységeiket a házirendben meghatározottak szerint végzik. Tervezik, szervezik, előkészítik és lebonyolítják a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és csoportos tevékenységeket, kirándulásokat, táborozásokat, nyaralásokat, rendszeres és időszakos rendezvényeket, a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokat. Elősegítik a lakásotthonokban élő gyermekek helyi közösségi integrációját, ennek érdekében együttműködnek a település intézményeivel, vezető testületeivel, továbbá elősegítik és támogatják a gyermekönkormányzat működését.

 

 

A telephely bemutatása:

 

Tornanádaska település Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében, az Edelényi kistérségben, a szlovák határ mellett fekszik, Aggtelektől 28, Szögligettől 11 kilométer távolságra. Belterületének központja tekintetében Magyarország legészakibb fekvésű települése. A kistérség településeinek száma 47, közülük harminc 500 főnél kevesebb lakosú kisfalu, sőt 17 település népességszáma a 200 főt sem éri el. A kistérség alapvetően aprófalvas településszerkezetű, amely előrevetíti a társadalmi-gazdasági problémákat, illetve szolgáltatási-ellátási nehézségeket.

 

Lakásotthonaink nem családok, hanem egy családias alternatívát nyújtó nevelési színterek, amelyek bizonyos ideig otthont, teljes körű ellátást, érzelmi és szociális biztonságot nyújtanak a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerében nevelkedő különleges ellátási szükségletű gondozott gyermekek számára.

 

A Harmónia Különleges Lakásotthonban 8 férőhelyen - fiúk és lányok – biztosítjuk a teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett különleges ellátási szükségletű gyermekek számára. A „különleges”-ség abban rejlik, hogy elsősorban mentálisan különböző fokban sérült gyermekek gondozását, nevelését, habilitációját, rehabilitációját végezzük lakásotthonainkban.

 

Az alapvető viselkedési-, együttélési szabályok és erkölcsi normák elfogadására tanítjuk gondozott gyermekeinket. Fő célkitűzéseink közé tartozik a toleranciára, a másság elfogadására való nevelés. A szülőkkel, hozzátartozókkal a kapcsolatot tartjuk, illetve a kapcsolattartást ösztönözzük.

 

A Napsugár Különleges Lakásotthonban 8 férőhelyen - fiúk és lányok – biztosítjuk a teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett különleges ellátási szükségletű gyermekek számára.

 

A fő út mellett elhelyezkedő lakásotthon ikerlakás, melynek másik része a központi iroda. Tágas udvar és kert is tartozik hozzá. A nyugodt családias légkör mellett nagy hangsúlyt fektetünk a földművelésre, amely alapvető élelmiszerek megtermelésével hozzájárul a csoportgazdálkodáshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a munkára neveléshez. Tavasztól – őszig friss idényzöldségekkel és gyümölcsökkel egészítik ki a napi étkezést. Ez jó gyakorlatot biztosít a tanulmányaik kiegészítéséhez és az önálló életkezdésre való felkészítéshez.

 

Szeretetteljes és empatikus nevelési módszerekkel biztosítjuk a gyermekek szükségleteihez igazodó gondozási, nevelési folyamatokat. A kisebb és nagyobb ünnepekről házon belül, meghitt körülmények között emlékezünk meg.

 

A Hollandház Különleges Lakásotthon megtartó ereje a tapasztalt, rutinos idősebb kollégák következetes módszereiben és a családias légkör megteremtésében rejlik. Az épület 10 férőhelyes ahol eltérő korú és fejlettségi szintű fiúk és lányok közösen élnek, egymást segítve, támogatva.

 

A mindennapi feladatok meghatározója a házirend, ami magába foglalja az alapvető szabályokat. A gyerekek társas és szociális kapcsolatainak kialakulásában és fejlődésében nagy szerepet kap a gondozó személyzet pozitív példamutatása.

 

Törekszünk arra, hogy a gyermekek megismerjék a szűkebb és tágabb környezetüket, ennek érdekében igyekszünk színes és változatos szabadidős programokat biztosítani gondozott gyermekeink számára. Általános iskolai tanulmányaikat Tornanádaskán végzik, középiskolai tanulmányaikat a vármegye más településein.   

 

A Reményház Különleges Lakásotthon 10 fő különleges ellátási szükségletű fiúgyermek elhelyezésére szolgál.

 

A lakásotthon szép természeti környezetben található, nagy külső és belső térrel rendelkezik, ami jó alapul szolgál a szabadidő hasznos eltöltésére. Miután településünk távol esik a nagy városoktól, nehézséget okoz a kulturális programok szervezése, de az Aggteleki Nemzeti Park sok túrára, kirándulásra ad lehetőséget.

 

Fontos feladatunk a tanuláson kívül a praktikus ismeretek elsajátíttatása, az egészséges életmódra, munkára nevelés, felkészítés az önálló életvezetésre. Nagy hangsúlyt fektetünk a családias jellegű ünnepek, hagyományok meghitté tételére, melyekre közösen, nagy örömmel, lelkesedéssel készülnek gyermekeink.

 

Nagy gondot fordítunk a vérszerinti családdal való kapcsolattartásra, amit vagy helyben, vagy a miskolci központban bonyolítunk le.

 

Fő célunk, hogy a lakásotthon védő falai közül kikerülve gondozott gyermekeink értékes tagjai legyenek társadalmunknak.

 

A különleges ellátási szükségletű gyermekek esetében legfőbb feladatunk - a szociális képességek, erkölcsi normák és különböző szokásrendszerek kialakításán túl - tanulási képességeik korrekciója, fejlesztése, személyiségük rehabilitációja, habilitációja. Lehetőség szerint el kell érnünk, hogy önálló, önmagát ellátni képes, dolgos, kreatív, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, segítőkész, együttműködésre képes, toleráns, békeszerető emberekké váljanak, hogy képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre, és a megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására.

 

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Harmónia Különleges Lakásotthon:

 

 

 

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Napsugár Különleges Lakásotthon:

 

 

 

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Hollandház Különleges Lakásotthon:

 

 

 

Különleges Lakásotthonok Tornanádaska - Reményház Különleges Lakásotthon:

 

 

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.