Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Különleges Lakásotthonok Kurityán

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Sárga Rózsa Különleges Lakásotthon Kurityán - Bóbita Különleges Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Sárga Rózsa Különleges Lakásotthon Kurityán - Bóbita Különleges Lakásotthon
 2. A telephely címe: 3732 Kurityán, Kossuth utca 130.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Reményi Gábor szakmai vezető
 2. Telefonszám: 48/800-655
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Sárga Rózsa Különleges Lakásotthon Kurityán - Fészek Különleges Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Sárga Rózsa Különleges Lakásotthon Kurityán - Fészek Különleges Lakásotthon
 2. A telephely címe: 3732 Kurityán, Kossuth utca 130.
 1. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Reményi Gábor szakmai vezető
 2. Telefonszám: 48/800-655
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Nefelejcs Különleges Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Nefelejcs Különleges Lakásotthon
 2. A telephely címe: 3732. Kurityán, Iskola utca 33.
 1. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Reményi Gábor szakmai vezető
 2. Telefonszám: 48/ 800-655
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Napraforgó Különleges Lakásotthon

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Napraforgó Különleges Lakásotthon
 2. A telephely címe: 3732. Kurityán, Petőfi utca 84.
 1. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Reményi Gábor szakmai vezető
 2. Telefonszám: 48/800-655
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Sárga Rózsa Különleges Lakásotthon Kurityán - Bóbita Különleges Lakásotthon:

 

 

 

Sárga Rózsa Különleges Lakásotthon Kurityán - Fészek Különleges Lakásotthon:

 

 

 

Nefelejcs Különleges Lakásotthon:

 

 

 

Napraforgó Különleges Lakásotthon:

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabály által előírt feladatok:

 

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára – az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadásának elősegítését, illetve a családjába történő visszailleszkedéshez szükséges utógondozást, utógondozói ellátást.

 

A bekerülés jogszabályi feltételei:

A beutaló szerv a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával, ideiglenes hatállyal elhelyezi, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni. Ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. Ha gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A telephelyek szervezeti struktúrája:

 

 • Szakmai egységhez rendelten: 1 fő szakmai vezető, 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő pszichológus, 2 fő gépkocsivezető/ karbantartó

 

 • Lakásotthonok szakmai létszáma: 1 fő nevelő, 1 fő gyermekvédelmi asszisztens, 3 fő gyermekfelügyelő

Férőhely:        

               Sárga Rózsa Különleges Lakásotthon Kurityán - Bóbita Különleges Lakásotthon:     8 fő

               Sárga Rózsa Különleges Lakásotthon Kurityán - Fészek Különleges Lakásotthon:    8 fő

               Nefelejcs Különleges Lakásotthon:                                                                                      8 fő

               Napraforgó Különleges Lakásotthon:                                                                                10 fő

 

 

Jogszabály által előírt szolgáltatások:

 

A lakásotthonok szakmai munkájának alapelveit, szabályait, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szakmai munka tartalmát a szakmai egység szakmai programja tartalmazza.

A lakásotthonok alaptevékenységként biztosítják a befogadott gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Biztosítják továbbá a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az otthont nyújtó ellátáson belül átlagos ellátási szükségletű, valamint integráltan elhelyezett különleges ellátási szükségletű gyermekek állapotához, szükségleteihez és életkorához igazodó ellátást. A lakásotthonok a szakmai programban foglaltak szerint tervezik, szervezik és végzik gondozói-nevelői tevékenységüket. Személyiségfejlesztő tevékenységet végeznek az egyéni gondozási-nevelési tervek alapján, különös tekintettel a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító ellátására, családjaikba történő visszahelyezésének előkészítésére, önálló életkezdésük, pályaválasztásuk, munkavállalásuk felkészítésére. Az ellátásban részesülő gyermekek számára biztosítják a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés feltételeit, szakértői bizottság javaslata alapján a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, valamint a szükséges terápiás ellátást. A lakásotthoni csoportok tevékenységeiket a házirendben meghatározottak szerint végzik. Tervezik, szervezik, előkészítik és lebonyolítják a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és csoportos tevékenységeket, kirándulásokat, táborozásokat, nyaralásokat, rendszeres és időszakos rendezvényeket, a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokat. Elősegítik a lakásotthonokban élő gyermekek helyi közösségi integrációját, ennek érdekében együttműködnek a település intézményeivel, vezető testületeivel, továbbá elősegítik és támogatják a gyermekönkormányzat működését.

 

A telephelyek bemutatása:

Kurityán község hazánk északkeleti részén a Borsodi medencében az Aggteleki Nemzeti Parktól 10 km-re található. A település földrajzi elhelyezkedését tekintve az ellátás szempontjából jó infrastrukturális feltételekkel rendelkezik. Helyben van lehetőségünk több szolgáltatás igénybe vételére, mivel a falu rendelkezik egészségügyi intézménnyel, - amiben házi orvosi, fogorvosi és védőnői szolgálat működik - óvodával, két általános iskolával, postával, több élelmiszer üzlettel, sportpályával, könyvtárral. Az általános iskolák közül az egyik eltérő tantervű általános iskola, ahol biztosított a különleges ellátási szükségletű gyermekeink gyógypedagógiai oktatása, foglakoztatása.

Kazincbarcika, Sajószentpéter, Miskolc, Edelény városok közelsége jó lehetőségeket biztosít a gyermekek továbbtanulására, szakképzésére, valamint szakirányú egészségügyi ellátására. Kedvezően hat más ellátási szükségleteikre, kulturális sportolási és szórakozási lehetőségeikre egyaránt.

Feladatellátásunkat a gyermekek különleges ellátási szükségletének és egyéni igényeik kielégítéséhez megfelelően igazítjuk. A különleges ellátási szükséglet a fejlődésbeli sajátosságokból, tanulási jellegzetességekből, a majdani felnőttkor igényeiből, szociálisan betölthető szerepekből, szociális szükségletekből és ezek adekvát társadalmi elérhetőségéből adódik.

Gyógypedagógiai szemlélettel, sajátos eszközeink és módszereink felhasználásával, olyan képességek kialakítását kell megcéloznunk, amelyek elősegítik, hogy gondozott gyermekeink önmagukat minél jobban el tudják látni, saját környezetükben képesek legyenek tájékozódni és tevékenykedni, kommunikációs készségeik fejlődjenek, azokat megfelelően tudják használni. Ismerjék közvetlen személyi és tárgyi környezetüket, és azt képesek legyenek alakítani. Mindezekben céltudatra és bizonyos önállóságra tegyenek szert, képesek legyenek a döntéshozatalra.

Esetükben feladatunk - a szociális képességek, erkölcsi normák és különböző szokásrendszerek kialakításán túl - tanulási képességeik korrekciója, fejlesztése, személyiségük rehabilitációja, habilitációja. Lehetőség szerint el kell érnünk, hogy önálló, önmagát ellátni képes, dolgos, kreatív, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, segítőkész, együttműködésre képes, toleráns, békeszerető emberekké váljanak, hogy képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre, és a megszerzett ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A szabadidő hasznos, kulturált eltöltése, változatos, szórakoztató programok biztosítása. A kikapcsolódás, regenerálódás, feltöltődés biztosítása, a közösségi szellemet erősítése.

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.