Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Aranyhíd Speciális Gyermekotthon

Közérdekű adatok:

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Aranyhíd Speciális Gyermekotthon
 2. A telephely címe: 3741 Izsófalva, Mária táró 2/1.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Győri Krisztina szakmai vezető
 2. Telefonszám: 30-081-6893
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Jogszabály által előírt feladatok:

 

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára – az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadásának elősegítését, illetve a családjába történő visszailleszkedéshez szükséges utógondozást, utógondozói ellátást.

 

A bekerülés jogszabályi feltételei:

 

A speciális gyermekotthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szert használó, emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált és a kettős szükségletű gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt. A speciális gyermekotthon legfeljebb 60 napra befogadja a rendőrség általános védelmi intézkedése alapján a vármegyei gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye hiányában is az ideiglenes hatállyal elhelyezett, továbbá a már nevelésbe vett és ideiglenes gondozási hellyel vagy gondozási hellyel rendelkező gyermeket a gyermek biztonsága és azonnali terápiában való részesítése érdekében.

Ha a nevelésbe vett gyermeknek az intézményben való tartózkodása a gyermek speciális szükségleteihez, állapotához igazodó terápia vagy tanulmányainak befejezése érdekében nagykorúvá válását követően is indokolt, a fiatal felnőtt kérelmére a speciális gyermekotthon utógondozói ellátást nyújt a fiatal felnőttnek.

A speciális gyermekotthonban a gyermek teljes körű ellátásának időtartama ugyanazon a gondozási helyen nem haladhatja meg a két évet.

A speciális gyermekotthonban a gyermek teljes körű ellátásának időtartama kivételesen indokolt esetben, a gyermek terápiájának, a tanítási évnek vagy a gyermek képzésben való részvételének a befejezésére tekintettel, legfeljebb egy évvel meghaladhatja a két évet, vagy a speciális szükséglet fennállásáig meghosszabbodhat.

A speciális gyermekotthonba 12. életévüket - kivételes esetben 10. életévet - betöltött, nevelésbe vett fiúgyermekek kerülnek gyámhivatali határozattal. Elhelyezésükre az illetékes Szakértői Bizottság szakvéleményével kerülhet sor, speciális szükséglet, vagy kettős szükséglet megállapítását követően.

 

A telephely szervezeti struktúrája:

 

Az Aranyhíd Speciális Gyermekotthon Izsófalva településen, jól megközelíthetően helyezkedik el. A gyermekotthon három - jól felszerelt, családias jellegűen kialakított - különálló csoportban biztosítja a gondozott gyermekek számára a teljes körű ellátást, melyek együttesen 24 fő, egyenként 8 fő befogadására alkalmasak. A csoportokban 6-6 fő munkavállaló biztosítja a teljes körű ellátást. A gyermekotthonban további segítő szakemberek az 1 fő szakmai vezető, 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 1 fő gépkocsivezető/ karbantartó. A gyermekek célirányos fejlesztését 2 fő fejlesztő pedagógus és 1 fő pszichológus biztosítja.

A gyermekotthonban jelenleg 3 gyermekotthoni csoport működik:

 • Horizont speciális csoport: 8 férőhely
 • Mozaik speciális csoport: 8 férőhely
 • Prizma speciális csoport: 8 férőhely

 

Jogszabály által előírt szolgáltatások:

 

A gyermekotthon szakmai munkájának alapelveit, szabályait, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szakmai munka tartalmát a szakmai egység szakmai programja tartalmazza.

A gyermekotthon alaptevékenységként biztosítja a befogadott gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Biztosítja a fiatal felnőttek utógondozói ellátását. A gyermekotthon feladatkörébe tartozik a gyermekről való gondoskodás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció és rehabilitáció, konstruktív életvezetés kialakítása a sikeres társadalmi integráció érdekében. A gyermekotthon a szakmai programjában foglaltak szerint tervezi, szervezi és végzi gondozói-nevelői munkáját. Személyiségfejlesztő tevékenységet végez az egyéni gondozási-nevelési terv alapján, különös tekintettel a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító ellátásra, családjába történő visszahelyezésének előkészítésére, önálló életkezdésre, pályaválasztásra, munkavállalásra történő felkészítésére. Az ellátásban részesülő gyermekek számára biztosítja a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés feltételeit, szakértői bizottság javaslata alapján a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, valamint a szükséges terápiás ellátást. A gyermekotthoni csoportok tevékenységeiket a házirendben meghatározottak szerint végzik. Tervezik, szervezik, előkészítik és lebonyolítják a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és csoportos tevékenységeket, kirándulásokat, táborozásokat, nyaralásokat, rendszeres és időszakos rendezvényeket, a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokat. Elősegítik a gyermekotthonban élő gyermekek helyi közösségi integrációját, ennek érdekében együttműködnek a település intézményeivel, vezető testületeivel, továbbá elősegítik és támogatják a gyermekönkormányzat működését.

 

A telephely bemutatása:

 

 1. év február 24. napján átadott újépítésű gyermekotthon.

Az Aranyhíd Speciális Gyermekotthonban olyan fiatal fiúk ellátása - gondozása, nevelése -történik, akik súlyos pszichés tüneteik, súlyos magatartás és beilleszkedési problémáik, drog – és szerhasználat miatt komplex nevelési módszereket, körülményeket és eszközöket igényelnek. Célunk a gyermekek eredményes visszailleszkedése a szűkebb családi, s a tágabb társadalmi közegbe, a kriminalizálódott életvitel, a drog- és szerhasználat megszüntetése. Kiemelt figyelmet fordítunk a beilleszkedést elősegítő programok szervezésére, a vérszerinti családdal való szoros együttműködésre, a korábban rögzült negatív minták korrigálására, szociális kompetenciák fejlesztésére. Fő feladatunk a gyerekek teljes körű ellátása mellett a nyugodt, biztonságos légkör, otthonosság érzésének megteremtése, melyet empatikus, de következetes nevelési módszerekkel, szeretetteljes gondozással, neveléssel biztosítunk. Olyan személyre szabott, komplex segítő munkát végzünk, amellyel a fiatalok egészséges fizikai, értelmi, érzelmi, szociális, erkölcsi fejlődését támogatjuk, elősegítve a gondozott gyermekek későbbi önálló életvezetését, társadalomba való beilleszkedését.

 

 

 

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.