Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Pitypang Gyermekotthon Gönc

 

Közérdekű adatok:

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye – Pitypang Gyermekotthon Gönc
 2. A telephely címe: 3895 Gönc, Szolártsik Sándor utca 2/A.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
  • otthont nyújtó ellátás
  • utógondozói ellátás
  • utógondozás
 1. 4. A szakmai egység vezetőjének neve: Molnárné Sárvári Éva szakmai vezető
 2. Telefonszám: 46/592-061
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jogszabály által előírt feladatok:

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára – az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadásának elősegítését, illetve a családjába történő visszailleszkedéshez szükséges utógondozást, utógondozói ellátást.

A bekerülés jogszabályi feltételei:

A beutaló szerv a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával, ideiglenes hatállyal elhelyezi, ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni. Ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. Ha gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

A telephely szervezeti struktúrája:

A gyermekotthon személyi feltételei a 15/1998. (IV.30) NM rendeletnek megfelelő létszámmal biztosított a csoportokban:

 • 1 fő nevelő
 • 1 fő gyermekvédelmi asszisztens
 • 3 fő gyermekfelügyelő

Egyéb szakmai segítők:

 • 1 fő szakmai vezető
 • 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző
 • 1 fő fejlesztő pedagógus
 • 1 fő pszichológus

A Pitypang Gyermekotthon Gönc szakmai egység 44 férőhellyel rendelkezik (ebből integráltan 1 speciális csoport 8 fővel). A gyermekotthonban jelenleg 4 gyermekotthoni csoport működik:

 • Barackvirág csoport 12 fő
 • Borostyán csoport 12 fő
 • Hanga csoport 12 fő
 • Amadé-speciális csoport   8 fő

 

Jogszabály által előírt szolgáltatások:

A gyermekotthon szakmai munkájának alapelveit, szabályait, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szakmai munka tartalmát a szakmai egység szakmai programja tartalmazza.

A gyermekotthon alaptevékenységként biztosítja a befogadott gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Biztosítja továbbá a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az otthont nyújtó ellátáson belül integráltan különleges, illetve speciális ellátást, a gyermek állapotához, szükségleteihez és életkorához igazodóan. A gyermekotthon a szakmai programjában foglaltak szerint tervezi, szervezi és végzi gondozói-nevelői munkáját. Személyiségfejlesztő tevékenységet végez az egyéni gondozási-nevelési terv alapján, különös tekintettel a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődést biztosító ellátásra, családjába történő visszahelyezésének előkészítésére, önálló életkezdésre, pályaválasztásra, munkavállalásra történő felkészítésére. Az ellátásban részesülő gyermekek számára biztosítja a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés feltételeit, szakértői bizottság javaslata alapján a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, valamint a szükséges terápiás ellátást. A gyermekotthoni csoportok tevékenységeiket a házirendben meghatározottak szerint végzik. Tervezik, szervezik, előkészítik és lebonyolítják a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és csoportos tevékenységeket, kirándulásokat, táborozásokat, nyaralásokat, rendszeres és időszakos rendezvényeket, a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokat. Elősegítik a gyermekotthonban élő gyermekek helyi közösségi integrációját, ennek érdekében együttműködnek a település intézményeivel, vezető testületeivel, továbbá elősegítik és támogatják a gyermekönkormányzat működését.

 

 

A telephely rövid bemutatása:

A Pitypang Gyermekotthon Gönc szakmai egység 2015 novemberétől új épületbe költözött. A modern bútorokkal berendezett szobák, a hangulatos nappali családias légkört, otthonos hangulatot biztosít.

Mindennapi életünk meghatározója a házirend, mely szabályozza az itt élők életét. Általános iskolába Göncön, középiskolába a vármegye más településein járnak a gyerekek. Az otthoni leckeírást a nevelők segítik. Fontos feladat a háztartási munkák elsajátítása, mely megalapozza az önellátást, ezért igyekszünk mindenkit korának, és képességeinek megfelelően bevonni ezekbe a feladatokba. A szabadidő hasznos eltöltése kiemelt feladat. Sokat focizunk, túrázunk. Több gyerekünk a városi sport klub aktív tagja, fociedzésekre, meccsekre járnak. Aktívan részt veszünk a gyermekotthonok országos foci kupájában, nagyon sok értékes érmet és kupát sikerült elhoznunk onnan. A csoportokban fontos esemény a családias, bensőséges jelleggel megtartott közös ünneplés. Ezekre a gyermekek közös sütéssel, főzéssel, dekorációkészítéssel készülnek.

Kiemelt feladatunk a családi kapcsolatok ápolása, ezért a szülőket, hozzátartozókat a gyerekek fontos ünnepeire (ballagás, konfirmálás, elsőáldozás, bérmálás stb.) minden alkalommal meghívjuk, melyre ünnepi ebéddel készülünk. A kapcsolatok ápolásának segítése miatt több gyermeket Miskolcra viszünk kapcsolattartásra, de saját intézményünkben is lehetőség van arra, hogy rokonaikkal találkozzanak. Célunk, hogy az itt élő gyermekeknek segítsünk személyiségük fejlődésében, minden, az önálló életvitelhez szükséges készségük kialakulásában és fejlesztésében, hogy saját családjukba visszakerülhessenek, vagy önálló, felelősségteljes életet kezdhessenek.

 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.