Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye

Lakásotthonok Girincs

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Bóbita Különleges Lakásotthon Girincs

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Bóbita Különleges Lakásotthon Girincs
 2. A telephely címe: 3578 Girincs, Damjanich u. 20.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Gacs Judit 
 2. Telefonszám: 49/355-037, 06/30/290-5630
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Katica Különleges Lakásotthon Girincs

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Katica Különleges Lakásotthon Girincs
 2. A telephely címe: 3578 Girincs, Kossuth L. u. 58.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Kovács Enikő szakmai vezető
 2. Telefonszám: 49/355-713
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye - Tiszavirág Lakásotthon Tiszapalkonya

 

Közérdekű adatok:

 

 1. A telephely neve: Gyermekvédelmi Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Tiszavirág Lakásotthon Tiszapalkonya
 2. A telephely címe: 3587 Tiszapalkonya Széchenyi u. 1.
 3. A telephelyen nyújtott szolgáltatások:
 • otthont nyújtó ellátás
 • utógondozói ellátás
 • utógondozás
 1. A szakmai egység vezetőjének neve: Kovács Enikő szakmai vezető
 2. Telefonszám: 30/886-1901
 3. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jogszabály által előírt feladatok:

 

Az intézmény otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek számára – az életkoruknak és szükségleteiknek megfelelő teljes körű ellátást, a családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, családi kapcsolatainak ápolását segítő támogatást, vagy ha ez nem lehetséges örökbefogadásának elősegítését, illetve a családjába történő visszailleszkedéshez szükséges utógondozást, utógondozói ellátást.

 

A bekerülés jogszabályi feltételei:

 

A beutaló szerv a gyermeket azonnal végrehajtható határozatával, ideiglenes hatállyal elhelyezi. ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges.

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni. Ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyámhatóság pert indított, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. Ha gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A telephely szervezeti struktúrája:

 

 • Szakmai egységhez rendelten: 1 fő szakmai vezető, 1 fő gyermekvédelmi ügyintéző, 1 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő pszichológus
 • Lakásotthonok szakmai létszáma: 1 fő nevelő, 1 fő gyermekvédelmi asszisztens, 3 fő gyermekfelügyelő
 • Férőhely:         Bóbita Különleges Lakásotthon Girincs:                  8 fő

                                Katica Különleges Lakásotthon Girincs:                  8 fő

                                Tiszavirág Lakásotthon Tiszapalkonya:                    8 fő

 

Jogszabály által előírt szolgáltatások:

 

A lakásotthonok szakmai munkájának alapelveit, szabályait, valamint a gyermekekkel kapcsolatos szakmai munka tartalmát a szakmai egység szakmai programja tartalmazza.

A lakásotthonok alaptevékenységként biztosítják a befogadott gyermekek számára az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Biztosítják továbbá a fiatal felnőttek utógondozói ellátását, valamint az otthont nyújtó ellátáson belül átlagos ellátási szükségletű, valamint integráltan elhelyezett különleges ellátási szükségletű gyermekek állapotához, szükségleteihez és életkorához igazodó ellátást. A lakásotthonok a szakmai programban foglaltak szerint tervezik, szervezik és végzik gondozói-nevelői tevékenységüket. Személyiségfejlesztő tevékenységet végeznek az egyéni gondozási-nevelési tervek alapján, különös tekintettel a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító ellátására, családjaikba történő visszahelyezésének előkészítésére, önálló életkezdésük, pályaválasztásuk, munkavállalásuk felkészítésére. Az ellátásban részesülő gyermekek számára biztosítják a felzárkóztatás, a tehetségfejlesztés feltételeit, szakértői bizottság javaslata alapján a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, valamint a szükséges terápiás ellátást. A lakásotthoni csoportok tevékenységeiket a házirendben meghatározottak szerint végzik. Tervezik, szervezik, előkészítik és lebonyolítják a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és csoportos tevékenységeket, kirándulásokat, táborozásokat, nyaralásokat, rendszeres és időszakos rendezvényeket, a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokat. Elősegítik a lakásotthonokban élő gyermekek helyi közösségi integrációját, ennek érdekében együttműködnek a település intézményeivel, vezető testületeivel, továbbá elősegítik és támogatják a gyermekönkormányzat működését.

 

A telephelyek bemutatása:

 

A szakmai egység különleges ellátást biztosító lakásotthonai Girincsen találhatók. A lakásotthonok jellemzője, hogy a lakókörnyezetbe szervesen illeszkednek, a családias nevelésre, a kisközösségre épülnek és az önálló vagy részben önálló életvitelre készítenek fel.

Tiszapalkonyán 2019-től működik lakásotthon, nyolc átlagos szükségletű gyermek elhelyezésére alkalmas, teljesen felszerelt, modern kialakítással. Helyben és a közelben található Tiszaújvárosban több köznevelési intézményben tanulhatnak a gyermekek az igénytől és képességektől függően. Lakásotthonaink életében különösen fontos a szakmai igényesség, és a felelősségvállalás. A lakókörnyezet szükségleteihez, szakmai szabályokhoz igazodva lett kialakítva szervezeti egységünk és gondozási-nevelési rendszerünk. Minden személyiség sajátos egész, ugyanazon hatásokra másként reagálnak, ezért szükséges a tudatos és tervszerű fejlesztés. Harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kibontakoztatása, nyitott-kiegyensúlyozott és motiválható gyermekkép elérése fontos feladatunk. Kiemelten fontos a családias légkör, pozitív emberi kapcsolatok, érzelmi védettség megteremtése, reális életcélok meghatározása és az önálló életre való felkészítés.

 

„Minden gyermek művész…” vallja Pablo Picasso, és mi a lakásotthonainkban ezzel mélységesen egyetértünk. Mindennapi tevékenységeink is a köré szerveződnek, hogy gyermekeink képességeikhez és tehetségükhöz mérten megmutathassák Önmagukat alkotásaik és színpadi szerepeik tükrében. Az elmúlt években alakult Doboz színházunk gyerekeink és kollégáink közreműködésével több nagysikerű darabot is színpadra állított már. Ennek is nagy szerepe van abban, hogy az utóbbi időben a „látni és láttatni” elvet követve, mind szélesebb körben ismerik meg gyerekeink sokszínűségét, nyitottságát és önzetlen szeretetét, ezzel is segítve a társadalmi beilleszkedést és elfogadást.

 

Bóbita Különleges Lakásotthon Girincs:

 

 

 

 

 

 

 

Katica Különleges Lakásotthon Girincs:

 

 

 

 

 

Tiszavirág Lakásotthon Tiszapalkonya: 

   

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.